Koçluk

 

KOÇLUK HİZMETLERİ


Koçluk Nedir?

Kişi ya da kurumların, mevcut durumları ile hedefleri arasındaki mesafeyi eyleme geçerek kapatmalarını sağlayacak araç ve hizmetler bütünüdür.

Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine destek olmaktır. İlk olarak 1960'lı yılların sonunda, ABD'de, bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başlamıştır.

Kim Bir Koç ile Çalışır?

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, var olan potansiyelini eyleme geçirmek isteyen, yeni bir proje için karar verme aşamasında olan girişimciler, iş sahipleri, profesyoneller, ve değişim sürecindeki insanlar ile, gelişime açık şirketler Koçluk hizmeti almaktadırlar.

Bireysel Koçluk Hizmetleri

Takım Koçluğu