İyon Akademi Adı ?

 

Felsefe, M.Ö.6. yüzyılda Anadolu Topraklarında, İyonya olarak adlandırılan ve ülkemiz sınırları içinde yer alan Ege Bölgesinde doğmuştur.

6.yy a kadar, insanların sorgulamaksızın içinde yaşamaya alışkın oldukları düzene, İyonya’lı filozoflar farklı bir bakış açısı getirerek; olaylar üzerinde düşünmeye başlamışlardır. Bilgisizliği tanıyarak bilgisizliğin farkına varmışlardır.
Anadolu’daki Likya, Frigya ve Hitit uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde bulunan İyonyalılar, bu felsefenin ışığında bilim, sanat, kültür ve ticaret alanında birçok ilk’e imza atmışlardır.

Felsefe tarihinde “ilk kez okul ya da düşünce geleneği”  İyonyalı filozoflar tarafından geliştirilmiştir.

İhtiyaç olmasına rağmen daha önce var olmayan  eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve her eğitimin talep edilen kuruma özel hazırlanması, bu “ İlk ve Tek Olma” geleneğine dayanmaktadır.