HAKKIMIZDA

 

Hakkımızda


Felsefe, M.Ö.6. yüzyılda Anadolu Topraklarında, İyonya olarak adlandırılan ve ülkemiz sınırları içinde yer alan Ege Bölgesinde doğmuştur.

6.yy a kadar, insanların sorgulamaksızın içinde yaşamaya alışkın oldukları düzene, İyonya’lı filozoflar farklı bir bakış açısı getirerek; olaylar üzerinde düşünmeye başlamışlardır. Bilgisizliği tanıyarak bilgisizliğin farkına varmışlardır.

Bu farkındalık sonucunda Filozoflar, her şeyi doğal elementlerle, yani; su, hava, toprak ve ateşle açıklamaya çalışmışlardır.

Anadolu’daki Likya, Frigya ve Hitit uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde bulunan İyonyalılar, bu felsefenin ışığında bilim, sanat, kültür ve ticaret alanında birçok ilk’e imza atmışlardır.

İyon Felsefesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Felsefe tarihinde ilk kez okul ya da düşünce geleneğini oluşturan İyonyalı filozoflar, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes olarak sıralanır.

Bu filozoflar, herhangi bir çıkar gözeterek değil de, salt bilmek ya da anlamak için felsefe yapmışlardır. Bu felsefe okulunda, filozoflar kendi kendini harekete geçirecek, kendi hareketini yine kendisinin açıklayacağı bir ilk madde aramışlardır.

Bu okul geleneğinin ışığından hareketle kurulan İyon Akademi, varlığın temel nedeni olarak İNSAN öğesini benimsemiş ve İNSAN’ a hizmet anlayışı ile kurulmuştur.

Türkiye’de ve uluslar arası düzeyde tanınan ve fayda üreten bir bilgi, paylaşım ve organizasyon merkezi olmak.

İnsan’a hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, fayda üretecek her türlü eğitim hizmeti vermeyi, sektörel insan kaynağı sağlamayı ve güvenilir bir bilgi danışma kaynağı olmayı hedefleyen, her türlü organizasyon faaliyetini kalite anlayışından ödün vermeksizin yürüten prestijli bir kurum olmak.

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız 

 

"Adalet" ve "Karşılıklı Güven" duygularının ön planda tutulması koşulu ile;

 

 

  • Değişime ve yeniliğe açık, "Takım ruhu" ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını, kişisel performansının yanı sıra şirket  performansına da yansıtan bir çalışan profili yakalamak ve şirket genelinde “Toplam Kalite Yönetimi” ni hayata geçirmek ,
  • Takım arkadaşlarımız için sürekli gelişim olanakları sağlamak,  performansa dayalı ücret sistemi uygulamak ve kariyer fırsatlarını şirket imkanlarına paralel olarak iyileştirmek,
  • Motivasyonu sürekli olarak en üst seviyede tutmak ve bu sayede üretkenliği yüksek çalışanlarımız ile birlikte paydaşlarımıza kaliteli bir hizmet sunabilmektir.

 

 İş başvuru formu için tıklayınız…