Temel Seviye Pnömatik

Eğitimin Amacı

Süre                      : 30 Saat 
Katılım Ön Şartı : Temel fizik kanunları bilgilerine hakim olmak.

İçeriği

• Pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma ilkeleri

• Temel seviye pnömatik kontrol devrelerinin çalışma prensipleri

• Pnömatik devrelerin kurulması yöntemleri

• Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması

• Pnömatik elemanların yapıları ve görevleri

• Hedef uygulamaya göre malzeme seçimi

• ISO 1219 Standartına göre devre elemanlarının sembolleri

• Pnömatik devrelerin tasarlanması, devre şemalarının çizilmesi

• Pnömatik devrelerin kurulması ve çalıştırılması

• Pnömatik devre ( hız, basınç, konum, zaman kontrollü ) uygulamaları.