Temel Seviye Elektropnömatik

Eğitimin Amacı

 • Pnömatik ve elektrik tekniği ile ilgili sembol ve işaretleri öğrenerek iki konunun birleşmesini sağlayıp devre elemanlarının çalışma prensiplerini kavramak,

• Pnömatik uygulamalarda sinyal çakışmalarının önemini anlamak,

• Sinyal çakışmalarının önlenmesi usul ve yöntemleri ile bunların çözümünü yapabilmek,

• Elektropnömatik devre elemanlarını tanıyarak devre çizimlerini yapabilmek ve çizilen devreleri okuyup anlamak,

• Elektropnömatik sistemleri kullanabilme becerisini geliştirerek bakımını yapabilmek.

İçeriği • Pnömatik ve elektrik tekniği ile ilgili ön bilgiler

• Temel Pnömatik devre elemanlarının çalışma prensibi

• Tek selenoidli ve çift selenoidli yön kontrol valfleri

• Sinyal çakışmasının önlenmesi

• Lojik kontrol sistemlerinin tasarımı

• İşaret silme yöntemleri

• Elektrik devresindeki sembol ve işaretler

• Pnömatik ve elektik devrelerin tasarımı ve çizimi

• Kurulmuş elektropnömatik devrenin okunması

• Uygulamalı alıştırmalar