Temel PLC - S7300 - S7200

Süre : 30 Saat

İçeriği

•PLC tekniğine giriş ve PLC’nin yapısı

• Kumanda tekniğinde genel kavramlar

• Anahtarlar

• Sensör ve aktörler

• PLC ve yazılımının tanınması

• Program yazılım şekilleri

• Projelendirme akışı

• Temel mantık kapıları ve kombinasyonları

• Durum tesbit işaretleri ( flag – merker )

• Kombinasyonal lojik kumandalar

• Bellek fonksiyonu içeren kumandalar ve uygulamaları

• Darbe vericiler

• Zaman fonsiyonu içeren kumandalar

• Zaman elemanları

• Zaman elemanlarının programlanması

• Sayma fonksiyonu içeren kumandalar

• Sayıcıların programlanması

• Sayıcı ve zaman elemanları ile uygulama