Temel Elektrik Bilgisi ve Ölçü Aletleri Kullanımı

Eğitimin Amacı

• Gerilim, akım şiddeti ve direnç kavramları

• Dijital ve analog avometre kullanımını öğretmek

• Basit elektrik devreleri üzerinde volt, amper, direnç ölçümleri yapmak
 
Süre : 30 Saat

İçeriği

Kullanılacak Cihaz ve Malzeme:

• Elektrik devre eğitim panosu

• Çeşitli elektrik devre elemanları

• Dijital ve analog avometre