İleri Seviye Pnömatik

Eğitimin Amacı

• Temel seviyede pnömatik bilgisine sahip teknik elemanların kontrol sistemleri ve otomasyon projelerinde kullanılan pnömatik devrelerin özelliklerinin öğrenerek pnömatik devrelerin çizimi,

• Bunların okunması ve kurulması becerisini kazanarak pnömatik devrelerde, makine ve sistemlerde Kontrol problemlerinin çözümünü yapabilmek,

• Pnömatik devre elemanlarının kullanım becerisini geliştirerek sistem arızalarını giderebilmek
 
Süre                      : 30 Saat
Katılım Ön Şartı : Temel pnömatik bilgisi

İçeriği

• Kontrol sistemlerinde pnömatik devrelerin ve kavramların tanıtılması

• Sıralı kontrol ve mantık devrelerinin tasarlanması

• Temel seviye pnömatik kavram ve bilgilerin kullanımı

• Yol-adım sinyal diyagramı

• Çalıştırılacak pnömatik silindir ve motorlarda durum satırının belirlenmesi

• Kontrol teknolojileri

• İşaret silme teknikleri ve ardışık kontrol devreleri

• Pnömatik kontrol devrelerinin tasarımı ve çizimi

• Çizilen devrelerin pnömatik devrelerin okunması, kurulması ve çalıştırılması

• Kontrol sistemlerinde pnömatik devrelerin ve kavramların tanıtılması

• Arıza arama ve bulma

• Uygulamalı alıştırmalar