Hidrolik

Süre : 30 Saat

İçeriği

• Hidroliğin tanımı ve kullanma alanları

• Hidrolik için temel fizik

• Akış kanunu ve hidrolik akışkanlar

• Hidrolik sistemlerin yapısı, mantığı ve çalışma prensipleri

• ISO 1219 standartlarına göre devre elemanlarının sembolleri

• Devre şemalarının okunması ve kurulması

• Hidrolik devre şemaları

• Hidrolik valfler – yön, basınç, akış kontrol valfleri-

• Hidrolik pompalar ve motorlar

• Hidrolik silindirler

• Basit hidrolik devrelerin tasarımı

• Hidrolik sistemlerde muhtemel arıza kaynaklarının tespiti ve bu arızaların tamir yöntemleri

• Devre uygulamaları ve projelendirme