C Programlamaya Giriş

Süre : 30 Saat

İçeriği

• C Programlama dili elemanları

• Sayı sistemleri

• Veri türleri

• Operatörler

• Döngüler

• Klavye sorgulamaları

• Dallanmalar

• Çoklu seçimler

• Dallanma komutları

• Alan değişkenleri, diziler

• Gösterge ve vektörler