İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC)

Eğitimin Amacı

Üretim bölümlerinde görevli Şef ve Mühendisler, verim ve kalite kaybına yol açan proses aksaklıklarını, istatistiksel yöntemlerle tespit ve teşhis edip doğru yorumlayarak çözüm aramalarına temel oluşturacak istatistiksel proses kontrolü tekniklerini aktarmaktır.

Süre : 15 Saat

İçeriği 

• İstatistiksel Yaklaşımları Amaçları

• Veri Toplama ve Değerlendirme

• Veri Tekrarlama ve Dağılım Özellikleri

• Ortalamalar ve Merkezi Eğilim Ölçüleri

• Standart Sapma

• Normal Dağılım

• İstatistiksel Proses Kontrolü

• X, R Kartları Hazırlanması ve Yorumu

• X, R Kartları Örnek Uygulama

• P, np Kartlarını Hazırlanması ve Yorumu

• P, np Kartlarını Örnek Uygulama

• C Ve U Kartları Hazırlanması ve Yorumu

• C Ve U Kartları Örnek Uygulama