Öğrenen Kurum

Eğitimin Amacı

Değişimi izlemek yerine değişimi yaratmayı hedefleyen "Öğrenen Kurum" kavramı ve işletmelere kazandıracakları konusunda bilgi vererek, işletmelere "Öğrenen Kurum" anlayışına göre mevcut durumlarını saptamalarında yardımcı olmak ve "Öğrenen Kurum" olma yolunda izlemeleri gereken disiplin ve uygulamaları tanıtmaktır.

İçeriği

• Paradigma Değişimi Grup Çalışması

• Bilen, Anlayan, Düşünen Ve Öğrenen Kurumlar

• İşletmeniz Nerede Yer Alıyor Grup Çalışması

• Yeni Paradigma Kurumlar

• Organizasyonun Evrimi

• Öğrenen İklim Anketi

• Organizasyonunuzda Öğrenmeyi Engelleyici Unsurlar

• Yönetici Özellikleri

• Öğrenen Kurumun Özellikleri

• Öğrenen Kurumun Beş Disiplini

>Sistem Düşüncesi

>Kişisel Yetkinlik

>Paylaşılan Vizyon

>Zihni Modeller, SWOT Analizi (Kefe Analizi), Stratejik Planlama

>Takım Halinde Öğrenme

• Anketlerin Değerlendirilmesi

• Değerlendirme Ve Kapanış