Mali Tablolar Analizi

Eğitimin Amacı 

İşletme yöneticileri, karar alma, planlama ve kontrol fonksiyonları etkin bir şekilde yürütebilmek içim firmanın mali durumu ile ilgili analitik sonuçlara ihtiyaç duyarlar. Bu seminerde yöneticilerin analiz yapmada kullanabilecekleri başlıca araçlar açıklanmaktadır.

Süre : 15 Saat

İçeriği 

• Analiz Aracı Olarak Oranlar

• Karşılaştırmalı Analiz

• Eğilim Yüzdeleri

• Kara Geçiş Analizi

• Faaliyet Kaldırıcı Ve Finansman Kaldırıcı

• Fon Akış Analizi