İmalat Kaynak Planlaması (MRP II)

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, MRP II sisteminin yapısı hakkında, böyle bir sistemin nasıl oluşturulacağı ve diğer sistemlerle entegrasyonu konusunda aydınlatmak.

Süre : 15 Saat

İçeriği 

• MRP II’nin Tanımı

• MRP II’nin Felsefesi

• Ürün Ağacı Alt Sistemi

• Stok Kontrol Alt Sistemi

• Malzeme İhtiyaç Planlaması Alt Sistemi

• Satınalma ve Rezervasyon Alt Sistemi

• Üretim Planlama ve Kontrol Alt Sistemi

• Sevkiyat Satış Alt Sistemi

• Kapasite Planlama Alt Sistemi

• Maliyet Muhasebesi ve Bütçeleme

• MRP II’nin İşletmelerde Uygulama Aşamaları

• MRP II ile İlgili Ticari Yazılımlar

• MRP II'nin Diğer Modern Yönetim Sistemleriyle İlişkisi

• Uygulamalardan Örnekler