İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri

Eğitimin Amacı 

Bu seminer, etkin bir mali yönetim sağlayabilmek için dönem sonu sonuç raporlarına ilişkin envanter değerleme işlemlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Süre : 20 Saat

İçeriği 

• Muhasebe Dönem Sonu İşlemlerini Gerektiren Nedenler

• Döner Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi

• Duran Varlıkların Envanter ve Değerlenmesi

• Duran Varlıkların Yeniden Değerlendirmesi

• Duran Varlıkların Düzeltme ve Düzenleme Kayıtları

• Kısa Süreli Borçların Envanter ve Değerlemesi

• Uzun Süreli Borçların Envanter ve Değerlemesi

• Öz Sermaye Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi

• Gelir ve Gider Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi