İşletme Analizi

Eğitimin Amacı 

İşletme sonuçlarını kapsayan, ortaklara ve kamuya açıklanan raporların (bilanço ve kar / zarar tabloları) dayadığı muhasebe kayıtlarının genel görmüş muhasebe kurallarına göre düzenlenmesi zorunluluğu açıktır. Bu tabloların değerlendirilmesi, analizi ve raporlanmasında da bilimsel kurallara ve objektif kriterlere uyulması, ortak ve belirli formların kullanılması anlaşılır. Bir dille konuşmayı sağlayacaktır. Seminerde bu amaçla kullanılan teknikler uygulamalı bir şekilde aktarılmaktadır.

Süre : 20 Saat

İçeriği 

• Yönetim Bilgi Sistemi, Özellikleri, Bilgilerin Nitelikleri,

• Bilgi Sistemi İletişim Araçları

• Muhasebe Bilgi İletişim Araçları Yoluyla İşletme Analizi

• İşletme Analizinin Kapsamı Ve Türleri

• Dikey, Dikey İç Ve Dış Analiz

• Analizin Gerçekleştirilmesinde Kurallar ve Kullanılan

• Tablolar

• Bilgi Tabloları ile İlgili Örnekler

• Analizde Kullanılan Bilgi Tablolarından Örnekler

• İşletme Analizinde Rasyonel Yöntemi ve uygulaması