İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı

İşletme hedeflerini gerçekleştirmek için çabalarını yönlendirirken, İyi bir ekip çalışmasını geliştirmek ve uyumlu bir dinamizm yaratmak gerekmektir. Bu ise, ancak yönetici ve yönetilenler arasında DİL ve DAVRANIŞ BİRLİĞİ SAĞLAMAKLA olabilecektir. Bu seminerde Dil ve davranış birliği sağlamada en önemli görevi üstlenen Yöneticiye, karşılıklı anlayışı geliştirebilecek yapı için, kuvvetli İletişim ağının yaratılması ve koordinasyon sağlanması konularında etkin teknikler ve ipuçları verilmektedir.

Süre : 15 Saat

İçeriği

• Kişiler arası İletişim Testi

• İletişim Modeli

• Kişisel İletişim Engeller

• Etkin Dinlenme

• Etkin Konuşma

• Etkili Yazma

• Sözsüz İletişim

• İkna Etme Sanatı

• İtiraz Çözümleri Teknikleri

• Toplantılarda İletişim