Kurumsal Güvenin Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı

Bir kurumun üyeleri arasında karşılıklı güven duygusunun varlığı ile o kurumun refahı arasında ki ilişki artan ölçülerde belirginlik kazanmaktadır. Bu seminerin amacı, kurumsal güvenin niteliklerini belirlemek ve bir güven kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Süre : 10 Saat

İçeriği

• Güven Nedir?

• Kurumsal Güven

• Kurumsal Güvenin Azlığı - Çokluğu

• Kişiler Arası Güven

• Kurumsal Güvenin Geliştirilmesi

• Aksiyon Planı