Kriz Yönetimi ve Yönetsel Teknikler

Eğitimin Amacı

Kriz kavramının, anlamından yola çıkarak:

• Bu sözün adlandırdığı gerçekliğin çeşitli adlandırdığı gerçekliğin çeşitli yönleri üzerinde yöneticilerin kavrayışını genişletmek;

• Bu geniş perspektif içinden yaşamakta olduğumuz krizle kendi işletmelerinin etkileşimini doğru analiz etmelerine;

• Bu etkileşimden ortaya çıkması olası negatif sonuçları azaltmaları ve kontrol altında tutabilmelerine;

• Bazı olumsuzlukları olumluya çevirmenin yollarını bulabilmelerine yardımcı olmaktır.

Süre : 10 Saat

İçeriği

• Kriz kavramının çeşitli anlamları çağrıştırdığı "Kriz gerçekliğinin" çeşitli yönlerinin tanıtımı.

• Krizi yaratan ekonomik, sosyal, psikolojik etkilerin analizi.

• Krizi yaratan ekonomik, sosyal, ve psikolojik etkilerin tekrara krizi kuvvetlendiren nedenler olarak duruma bir etki-tepki mekanizmasının işleyişi içinde nasıl etkilerde bulunduğunun gösterilmesi.

• Krizden doğan etkilerin küçültülmesinin etki-tepki ilişkisinden doğacak negatif sonuçların küçültmesi açısından önemi.

• Etkilerin küçültülmesi için yapılması gerekenler, neler yapılabilir.

• Kriz koşulları tamamen negatif koşullar mıdır, içinde bazı avantajlar barındırıyor olabilir mi?

• Krizin psikolojik etkilerinden yöneticilerin kendilerini koruyacak durum değerlendirmesi yapabilmelerinin önemi.