Kişisel Gelişimden Kurumsal Gelişime

Eğitimin Amacı

Geleceğe dönük kişisel ve kurumsal etkin davranış özelliklerinin belirlenip geliştirilmesi konusunda geleceğin uzman ve yöneticilerine yardımcı olmak.

Süre : 20 Saat

İçeriği

• Kişisel Vizyon

• Kişisel Liderlik

• Düşünmenin Düşünce Haritası

• Zaman Yönetimi mi Kendinizi Yönetmek mi?

• Önce Anlamaya Çalışmak

• Anlaşılmak

• Kabul Edilebilmek

• Kişiler arası Liderlik

• Sinerji: Yaratıcı İşbirliği

• Kurumsal Vizyon ve Kalite

• Müşteri

• Kişisel Gelişim Planı