Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı

Bu grup çalışması yöneticiler arası ilişkileri geliştirerek iş hayatının daha mutlu ve huzurlu bir ortamda sürmesini, buna bağlı olarak da başarının artmasını amaçlamaktadır.

Süre : 20 Saat

İçeriği

• Yakınlık Derecesi Testi

• Kişisel Farklılık ve Beklentiler

• Kişiler arası İlişkilerde Etkenler

• İletişim Aksatan Unsurlar

• Kişisel Açıklık

• Güven / Risk Alma

• Kazanan / Kaybeden Davranışlar

• Bireysel Tanıtım Grup Çalışması

• Etkileşim Analizi

• Tahakküm Analizi

• Thomas Harns yaklaşımı

• Davranış Envanteri ve Bilançosu

• İkili Görüşmeler (Feedback Seansı)

• Yakınlık Derecesi Testi

• Kişisel Gelişim Planı