Kendini Kabul Ettirebilme

Eğitimin Amacı

İnsan ilişkilerinde başarı başlıca davranış biçimlerinin tanınıp ayırt edilmesi ile de yakından ilgilidir. Bu seminer, iş yaşamında karşılaşılabilen çeşitli durumları da ele alarak boyun eğen veya saldırgan davranışlar yerine kendini kabul ettirebilen davranışların geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Süre : 10 Saat

İçeriği

• Kendini Kabul Ettirebilmek veya Ettirememek

• Boyun Eğen Saldırgan ve Kendini Kabul Ettirebilen Davranışlar: Bir Örnek

• İşyeri ve Kendini Kabul Ettirebilen Davranış Biçimleri ve Yararları

• Kendimizi Hangi Durumlarda Ne Kadar Kabul Ettiriyoruz?

• Kişisel Aksiyon Planı