Katılımcı Yönetim

Eğitimin Amacı

İşletmelerin kalite , maliyet, ve verimlilikle ilgili toplam kalite hedeflerine ulaşılmasında çalışanların katılımının sağlanmasının önemi ve katılımın sağlanmasında izlenmesi gerekli yöntem ve ilkeler konusunda yönetici ve çalışanların bilgi ve duyarlılıklarının geliştirilmesi.

Süre : 15 Saat

İçeriği

• Katılımcı Ve Katılımcılığın Zayıf Olduğu Yönetim Örneklerinin Karşılaştırılması

• Katılımcılığı Geliştirici Yöntem Ve Uygulamalar: Vak'a İncelemeleri

• Yöneticilere Düşen Görevler

• Çalışanlara Düşen Görevler

• Çalışanların Hedeflere Yönelik Katılımının Çalışanlara Sağladığı Yararlar Nelerdir?

• Yönetimin Çalışanlarla İletişimi Bir Motivasyon ve Katılım Aracı Olarak Kullanması İçin Yöntemler

• Katılımcılığı Teşvik Eden Organizasyon ve İletişim Modelleri