Hizmet Sektöründe Toplam Kalite ve ISO 9000

Eğitimin Amacı 

Hizmet endüstrisindeki katılımcılarınm ISO 9000 ve getirdikleri konusunda aydınlatmak, Türkiye ve dünyadan çeşitli uygulama örnekleriyle ne ve nasıl yapabilecekleri konusunda yönlendirmek.

Süre : 12 Saat

İçeriği 

• Hizmetin Tanımı

• Hizmetin Kalitenin Tanımı

• Hizmette Kalite Karakteristikleri

• Hizmette Toplam Kalite Yönetimi Kalite Çemberleri

>Sürekli İyileştirme

>İstatistik Teknikleri

>Müşteri Tatmini ve Ölçülmesi

• ISO 9000 Maddeleri

• ISO 9000' in Hizmette Yorumu Zor Paragrafları

• Dünyadan Örnekler

• Kalite Ödülleri ve Esas Alınan Kavramlar

• Türkiye'de ki ISO 9000 Çalışmaları

• Türkiye'de ki Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları

• Toplam Kalite Yönetiminin Diğer Sistemlerde Entegrasyon