Grup Verimliliğini Artırma ve İletişim Geliştirme

Eğitimin Amacı

İş hayatındaki verimliliğin artması için çalışanların işletmeye ve birbirlerine olan bağlılıklarının geliştirilmesi ve iş yerinde huzur ortamının yaratılmasıdır.

Süre : 15 Saat

İçeriği

• İş Hayatında Karşılaşılan Problemlerin Saptanması

• Günümüzde Kalite ve Verim Kavramının Önemi

• Ast-Üst İlişkileri

• Organizasyonun İnsan İlişkileri Yönü

• İletişim Geliştirme

• Koordinasyon Geliştirme ve Ekip Çalışmasının Önemi

• Çalışanların ve Organizasyonun Beklentilerinin Saptanması

• Grup Verimliliği ve İletişimi Geliştirme Grup Çalışması