Geliştirme Grupları (QCC) Teknikleri

Eğitimin Amacı

Kalite ve verimliliğin geliştirilmesinde en büyük etkenlerden biri Olan QCC uygulamalarında geliştirme grubu üyesi olarak görev Yapacak elemanlara QCC kavram, uygulama esasları ve Teknikleri tanıtmak ve uygulamaya hazırlamaktır.

Süre : 20 Saat

İçeriği 

• QCC Organizasyonu ve İlkeleri

• Karar Verme Modeli

• Bilimsel Problem Çözme Süreci

• Beyin Fırtınası

• Pareto Analizi

• Veri Toplama ve Değerlendirme

• Sebep Sonuç Diyagramı

• Çözüm Geliştirme

• Alternatif Çözümlerin Değerlendirilmesi

• Etkin Takım Çalışmasının Önemi

• Takım Çalışmasının Başarısızlığa Uğratan Faktörler

• Sunuş Hazırlığı

• Sunuş Teknikleri

• Görsel Araçlar

• Değerlendirme