Geleceğin Yönetim Stratejileri

Eğitimin Amacı

Yönetici ve yönetici adaylarının;

• Üretim, rekabet, Pazar koşullarının bilgisayar ve bilgi teknolojisinin hakim olduğu süper teknoloji aşamasında nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu anlamalarına,

• Bu dönüşümün gelecekte yaratacağı koşulları tasarlamalarına,

• Geleceğin koşullarında etkili yönetim modellerinin ve organizasyonel ilişkilerin neler olacağını görmelerine ve gerekli kavramları geliştirmelerine yardımcı olmak.

Süre : 6 Saat

İçeriği

• AlvinToffler'in Görüşleri ve Geleceğe Yönelik Tahminleri

• Charles Handy'nin Görüşleri

• Küreselleşmenin Getireceği Koşullar ve Farklılaşmalar

• Koşullardaki Değişim ile İnsanlar Arasındaki Uyumsuzluğun Nedenleri

• Etkili Bir Uyumlandırmanın Yolları