Finansal Yönetim

Eğitimin Amacı 

Yönetim fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, finansal koordinasyonun sağlanması ile mümkündür. Finansal koordinasyon ise finansal tablo ve raporların amaca uygun düzenlenmesi, bu konuda anlayış birliğinin sağlanması ile gerçekleşir. Bu seminerde, temel finansal tablolar ve finansman bilgi sistemini oluşturan faktörler hakkında gereken bilgi, pratik uygulamalar ile aktarılmaktadır.

Süre : 20 Saat

İçeriği 

• Yönetim Bilgi Sistemi ve Alt Sistemleri

• Finansal Bilgi Sistemleri

• Bilgi, Veri ve Finansal Bilgi Gereksinimi

• Finansal Bilgi Sistemi Araçları

• Bilgi Raporları

• Bilanço

• Gelir Tablosu

• Fon Akış Tablosu

• Nakit Akış Tablosu

• Diğer Tablolar

• Planlama ve Kontrol Raporları

• Bütçeler

• Proforma Mali Tablolar ( Genel Bakış )

• Finansal Bilgi Sisteminden Yararlanarak Karar Verme Uygulamaları