Etkin Yöneticilik Grup Çalışması

Eğitimin Amacı

Yönetimdeki etkinliği artırmak amacıyla , modern yöneticiliğin gerektirdiği temel fonksiyon ve teknikleri tartışmak; bu fonksiyonları yürütmekle yükümlü yöneticilerin teknik bilgilerinin geliştirilmesi yanında davranış gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.

Süre : 15 Saat

İçeriği

• Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi

• Yöneticinin iletişim Fonksiyonu ve Kişiler arası iletişim

• Yöneticinin Planlama Fonksiyonu

• Planlama Grup Çalışması

• Yöneticinin Organize Etme Fonksiyonu

• Delegasyon Modeli ve Prensipleri

• Yöneticinin Koordinasyon Fonksiyonu

• Yöneticinin Liderlik Fonksiyonu

• Liderlik Etkinliğinin Artırılması

• Durumsal Liderlik Modeli

• Yöneticinin Kontrol Fonksiyonu

• Performans Değerlendirme Prensipleri

• Yöneticinin Karar Verme ve Problem Çözme Fonksiyonu

• Yönetici Etkinliğini