Etkileme Gücünün Kullanılması

Eğitimin Amacı

Yöneticilik işlerin başkaları aracılığıyla yapılması olarak da tanımlanabilir. Bu seminer, başkalarını etkileme gücünün niteliklerinin ve kaynakların belirlenerek geliştirilmesine yardımcı olmaya amaçlamaktadır.

Süre : 6 Saat

İçeriği

• İşyeri ve etkileme Gücü: Bir Çizelge

• Başkalarını Etkilemek

• Kaynakların İncelenmesi

• Etkileme Gücünün Geliştirilmesi

• Aksiyon Planı