İş Etüdü (Metod Etüdü)

Eğitimin Amacı

Katılımcılara metot etüdü prensip ve teknikleri örnek uygulamalarda aktararak pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek.

İçeriği

• Bir Kalite Fonksiyonu Olarak Satın Alma ve Lojistik

• Satınalma ve Lojistik Hizmetlerinde Departmanlar Arası

• Koordinasyon ve Sorumluluklar.

• Toplam Kalite Yaklaşımıyla Lojistik ve Satınalma Yönetimi

• Malzeme Kalite Güvenirliği

• Malzeme Spesifikasyonları

• İş Etüdünün Amaç ve Kapsamı

• Metot Etüdü Prensipleri Ve Aşamaları

• Kayıt Teknikleri

>Proses Şeması

>İş Akış Şeması

>İş Akış Diyagramı

>İp Diyagramı

>Ekip Faaliyet Şeması

• Kritik İnceleme Ve Geliştirme

• İşyeri Yerleştirme Düzeni

• Malzeme Hareketleri

• Hareket Ekonomisi

• Ergonomi

• Birbirine Bağlı İşlemlerin Dengelenmesi

• Çok Yönlü Faaliyetler

• İnsan - Makine İlişkileri

• Girişim

• Alternatif Metotların Değerlendirilmesi

• Metot Tarifi ve İş Spesifikasyonları

• Etkili Sunuş

• Yeni Metot Yerleştirme ve Sürdürme