İş Etüdü - II (Zaman Etüdü)

Eğitimin Amacı

Katılımcılara bilimsel iş ölçümü prensip ve teknikleri örnek uygulamalarda aktararak pratik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Süre : 30 Saat

İçeriği 

• İş Etüdü'nün Amaç ve Kapsamı

• Kayıt Teknikleri ve Uygulamalar

• İş Ölçülmesi Teknikleri

• Zaman Etüdü, Kronometre

• Çalışma Temposunun Değerlendirilmesi

• Kök Zaman Hesaplama

• Tempo Filmleri

• Dinlenme Toleransları

• Standart Zaman Hesapları

• İş Örneklemesi, Tempolu İş Örnekleri

• Üretim Etütleri

• Analitik Tahmin

• Sentetik Zaman Sistemleri

• İş Etüdünün Beşeri Yönü

• İş Etüdü Çalışmalarında Sistem ve Dokümantasyon

• İş Etüdünün Beşeri Yönü