Eğitim Planlaması

Eğitimin Amacı 

Eğitimden sorumlu bölümlerde görevli personelin eğitim, planlama, organize etme, uygulama ve izleme süresince karşılaştıkları problemlerle ilgili yeni yaklaşım ve fikirleri tartışmak, uygulamaya yardımcı olmaktır.

Süre : 6 Saat

İçeriği 

• Eğitim İlke ve Politikasının Tespiti

• Eğitim İhtiyaç Analizi

• Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması

• Eğitim Organizasyonu

• Profesyonel Eğitim Kuruluşunun veya Uzmanın Seçiminde Etken Kriterler

• Uygulatma

• İzleme ve Değerlendirme

• Eğitim ve Sistem İlişkisi

• Eğitim ve Motivasyon