Duyarlık, İletişim ve İç Müşteri İlişkileri Semineri

Eğitimin Amacı

İşletmelerde, etkin bir ekip çalışması ve uyumlu bir dinamizm ekip üyeleri arasında duyarlık ve iletişim bağlıdır. Bu seminer, etkin Davranış özellikle ve iç müşteri tatmini çerçevesinde karşılıklı duyarlığın ve iletişimin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Süre : 10 Saat

İçeriği

• Katılanların Seminere Başlarken Düşünceleri, Beklentileri

• Seminerin Bütününe Önceden Bakış

• Duyarlık ve İletişim Geliştirilmesinde Davranışlarımızı

• Etkileyebilen Bir Yöntem: Etkin Duyarlı Öğrenme Sorunların Görünüşü

• İletişim Hatları

• Müşteri İlişkilerinin "Toplam Kalite" Tanımı

• İç Müşterilerimiz

• Müşteri Tatmini

• Etkin Dinleme

• Problem Çözme

• Anlaşmazlık Yönetimi

• Kişisel Gelişim Planı

• Seminer Biterken Düşünceler, Değerlendirme