İş Deneyimi Kazandırma

Eğitimin Amacı

Bir yöneticilik becerisi olan personele iş deneyimi kazandırmanın özelliklerini, kurumsal değerini ve uygulama sürecini incelemektir.

Süre : 10 Saat

İçeriği

• İş Deneyimi Kazandırmak

• İş Deneyimi Kazandırmanın Yararları

• Bir Hatırlatma

• Uygulama Sürecine Giriş

• Uygulamanın 4 Adımı