Değişim Yönetimi

Eğitimin Amacı

Değişim gerekliliği değişen koşulların eldeki modelleri, kavramları, düşünceleri, değerleri, yetersiz bırakmasından doğmaktadır. Sanayi devriminin yönetim ve organizasyon modelleri, yönetim kavramları, insan ve kültürle ilgili varsayımları, değerleri ile iletişim ve Bilgisayar teknolojisinin bu kavram ve modellerde ne gibi değişiklikleri gerekli kıldığı konusunda yöneticileri bilgilendirmek; Süper sanayi aşamasında kendi işletme içi değişim gereksinmelerini teşhis edebilmelerine; İşletmenin organizasyonel ve kültürel yapısını değişimin etkilerine ve yeni koşullara uyumlandırma yeteneklerini geliştirmelerine yardmıcı olmaktır.

Süre : 10 Saat

İçeriği

• Değişim Yönetimi Nedir?

• Değişimin Anlamı

• Var olan yapılar içinde değişiklikler

• Yapısal Değişimler

• Yapısal Değişim Nedir?

• Yönetim modelleri ve şirket yapıları

• Koşullarda Ortaya Çıkan Değişiklikler Şirket Yönetim Modellerinin Ve Yöneticilik Alışkanlıklarını Değişimini Nasıl Gerekli Kılıyor?

• Şimdiye Kadar Olan Değişim Süreciyle Modeller Arasında ki Denge İlişkisi Nasıl Kuruldu?

• Yeni Teknoloji: Bilgisayar ve İletişim/İnformation Teknolojisinin Yarattığı Hızlı Değişiklikler, "Sistemler“ ve Onları Kullanan İnsanlar Arasındacki Dengeleri Gelecekte Ne Yönlerde Değiştirmesi Olasıdır?

• Bugün Kullandığımız Model ve Yöneticilik Kavramlarında Görünen Yetersizlikler Nelerdir?

• Bu Yetersizlikleri Ortaya Çıkaran Etkenler Nelerdir?

• Yeni Fikirleri Nasıl Üretebiliriz?

• Nasıl Bir İşletme Kültürü Ve Yöneticilik Yaklaşımı Gereklidir?