İş Değerlendirme

Eğitimin Amacı 

İşletmelerde adil bir ücret yapısının oluşturulması için ilk aşamada iş analizlerinin yapılarak işlerin birbirlerine belirlenmesi gerekmektedir. Bu seminerde, iş değerlendirme yöntemleri ve prensipleri uygulamalı ve tartışmalı olarak aktarılmaktadır.

Süre : 15 Saat

İçeriği 

• İş değerlendirme sisteminin amacı ve yararları

• İş değerlendirmenin kapsamı

• Mavi yakalılar için iş değerlendirme

• Beyaz yakalılar için iş değerlendirmesi

• İş değerlendirme yöntemleri

• Sıralama yöntemi

• Sınıflama yöntemi

• Faktör karşılaştırma yöntemi

• Puan yöntemi ve İş analizleri

• İş değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili uyarılar faktör - puanlama yöntemi ile ilgili bir uygulama ücret araştırması ücret hareketleri