Bütçe Hazırlama ve Kontrol

Eğitimin Amacı 

Bütçeler işletmelerin ekonomiklik ve kar planlamasında ve denetiminde kullanılan çok önemli yönetim araçlarıdır. Bu seminerde, işletme bütçelerinin hazırlanması ve kontrolüne ilişkin tekniklerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Süre : 20 Saat

İçeriği

• Tanışma ve Seminerden Beklentiler İşletme Bütçelerinin Nitelikleri İşletme Bütçe Sisteminin Temel Prensipleri Uzun Ve Kısa Süreli Bütçeler Bütçe Yöntemleri

• Statik Bütçe Yöntemi

• Esnek Bütçe Yöntemi

• Bütçeleme de Sorumluluk ve Koordinasyon

• Genel Bütçe Fonksiyon Bütçeleri

>Satış Bütçesi

>Üretin Bütçesi

>Gider Bütçesi

>Yatırım Bütçesi

>Nakit Bütçesi

• Proforma Gelir Tablosu

• Bütçe Raporları

• Bütçe Farklarının Saptanması ve Analizi