Anlaşmazlıkların Yönetimi

Eğitimin Amacı

Her alanda ilerleme ve gelişme, ona engel olan yönleri tanıyıp DEĞİŞTİREBİLMEYE bağladır. Engeller bazen durum ve davranışlarımızla ilgilidir, bazen içinde bulunan durumla / yapı ile fakat çoğu zaman her ikisi ile birden ilgilidir. Böylece engellerin aşılması tutum ve davranışlarımızı tanıyıp değiştirmekle ilgili olduğu kadar, içinde bulunduğumuz durumda / yapıda değişiklik yaratmakla da ilgilidir. Seminerin amacı, anlaşmazlık yaratan durumları ve kaynaklandığı nedenleri katılımcılara tanıtarak engelleri aşmanın yolları üzerinde yöneticilere "ustalık" kazandırmaktadır.

Süre : 10 Saat

İçeriği 

• Kişiler arası Anlaşmazlıklar

• Gruplar, Departmanlar arası Anlaşmazlık

• Olumlu - Olumsuz Anlaşmazlıklar

• İletişim Kopuklukları ile Başa Çıkma ve Anlaşmazlıkların çözümlenmesi