Amaçlara Göre Yönetim

Eğitimin Amacı

İşletmenin hedeflerine ulaşması için Organizasyonda görev alan tüm personele ait performans hedeflerinin yöneticiler tarafından nasıl belirleneceğini, çalışmaların nasıl planlanarak değerlendirileceğini içeren metot ve teknikleri uygulamalı bir şekilde aktarmaktır.

Süre : 15 Saat

İçeriği

• Yöneticilik Fonksiyonlarının Amaçlara Yönelik Yönetimi

• Kavramı ile Bağlantılarının Saptanması

• Performans Hedeflerinin Belirlenmesi, Çalışmanın Planlanması ve Görev Dağıtımı Alanlarındaki Teknikler

• Astların Hedeflere Ulaşma Çabasında Yöneticinin Kullanacağı "Yönlendirme" Teknikleri

• Personelin Performans ve Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Performans ile İlgili Konularda Personel ile Yapılacak Özel Görüşmeler

• Katılımcıların Kişisel ve Yönettikleri Birimlerin Etkinliğini Arttırmaya Yönelik "Hareket Planı" nın Hazırlanması