Çalışanların Motivasyonu

Eğitimin Amacı

Çalışanların işbirliğini ve hedeflere katılımını nasıl sağlayabiliriz? "Motivasyon", insanlarla yaptıkları iş , iş ortamı, iş arkadaşları ve yöneticiler arasında ki ilişkileri ve morali hangi psikolojik faktörlerin güçlendirdiğine veya zayıflattığına işaret eden bir kavramdır.Seminerin amacı katılanları bu psikolojik faktörler üzerinde bilgilendirmek ve çalışma ortamlarında güçlü bir işbirliği, dayanışma ve katılım ruhu sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Süre : 15 Saat

İçeriği

• Motivasyon Nedir?

• İnsan Hakkında ki Varsayımlar ve Motivasyon

• Motivasyon Hakkında ki Görüşler

• Motivasyonu Etkileyen Yöneticilik Tutum ve Davranışları

• Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve İş Hayatında ki Motivasyon Hakkında ki Görüşü

• Modern Yönetim Anlayışında Motivasyon'un Yeri

• Liderlik - Motivasyon İlişkisi

• Vak'a İncelemeleri