Çağdaş Yönetim-2

Eğitimin Amacı

Kişilerin yönetici veya yönetici adayı olarak liderlik becerilerini artırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizini yapmak. Katılımcıların mevcut liderlik profillerini belirleyerek bir gelişim planı hazırlatmak ve gelişime yönlendirmektir.

İçeriği

• Yöneticilik ve Liderlik

• Liderlik konusunda Değişik Yaklaşımlar ve Liderlik Tipleri

• Motivasyon Kuramları

• Katılımcıların Liderlik ve Motivasyon Yaklaşımları

• Liderliğin Genel Kabul Görmüş iki Yönü

• Liderliği Geliştirici ve Zayıflatıcı Tutum ve Davranışlar

• Liderlik Testleri

• Liderin Kullandığı Güçler

• Liderlikte Etkili Olma ve Koşullara Uyabilme Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Yönetim Srecindeki Etkileri

• Durumsal Liderlik Yaklaşımı

• Durumsal Liderlik Testi I

• Durumsal Liderlik Yaklaşımların Analizi

• Durumsal Liderlik Testi II

• Empati

• Empati ve Durumsal Liderlik

• Delegasyon ve Liderlik

• Klasik Yönetici (Instructor), Takım Yöneticisi (Coach) veya Yol Gösterici (Mentor) Olarak Lider ve Gönüllü Katılım

• Gelişim Planı Hazırlanması

• Delegasyon Modeli

• Delegasyon Grup Çalışması