Çağdaş Yönetim-1

Eğitimin Amacı

Yönetim kademelerinin gerektirdiği yönetim bilgi ve davranış standartlarına uyumun sağlanması, mevcut bilgi ve davranışların geliştirilmesidir.

Süre : 20 Saat

İçeriği

• Yönetim Uygulaması (İş Oyunu)

• Yönetim Uygulamasının Değerlendirilmesi

• Günümüzde Yönetim ve Yönetici Kavramları (Grup Çalışması)

• Yöneticinin Fonksiyonları ve Görevi

• Yöneticinin Etkinliğinin Belirleyen Bir Fonksiyon Olarak

• "İLETİŞİM"

• Etkin Bir İletişim Sistemi Oluşumunda Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

• Etkin Planlama

• Organize Etme ve Delegasyon Prensipleri

• Organizasyonel Problemler ve Nedenleri

• İnsan Yönetimi ve Motivasyon

• Yönetim Yaklaşımları ve Liderlik

• Liderlikte Etkili Olma ve Koşullara uyma Yeteneğinin Geliştirilmesi (Durumsal Liderlik)

• Yöneticilikte Karar verme ve Problem Çözme

• Karar Verme Süreci ve Kriterleri

• Değerlendirme