Çağdaş Pazarlama ve Satış Yönetimi

Eğitimin Amacı 

Pazarlama tekniklerinin etkin bir şekilde uygulanması diğer işletme fonksiyonlarını yönlendirmek ve işletmenin hedeflerine optimum bir sürede ulaşmasını sağlamaktır. Bu durum pazarlama fonksiyonunu diğer fonksiyonlara göre daha stratejik bir konuma getirmektir. Seminerde pazarlama yöneticilerine pazarlama alanında son gelişmeler ve pazarlama karmasını daha etkin bir şekilde yönetebilmelerini kolaylaştıracak teknikler uygulamalar ve grup çalışmaları ile aktarılmaktadır.

Süre : 20 Saat

İçeriği 

• Günümüzün Pazarlama Anlayışı

• Pazarlama Karması ve Pazarlama Araçları

• Pazarlama Planlaması Aşamaları

• Stratejik Pazarlama

• Pazarlama Politika ve Stratejileri

• Mal Politikaları

• Fiyatlandırma Politikaları

• Tanıtım ve Reklam Politikaları

• Dağıtım Politikaları

• Pazarlama / Satış Yöneticisinin Yönetim Etkinliği Arttırmaya Yönelik Teknikler

> Planlama

>Organize Etme

>Koordinasyon

>Liderlik ve Motivasyon

>Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri

>İletişim