Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitimin Amacı 

Günümüzde işletmelerin amacı ilanlarında daha fazla Pazar payına sahip olmaktır. Bu amaç işletmelerin en üst kademesinde görev yapan personeline kadar tüm çalışanların bilgi ve becerilerinin etkili şekilde kullanılması ile gerçekleşebilir. Seminer, insan kaynaklarını yönetmede doğru ipuçları ve uygulama yöntemlerini ortaya koymaktadır.

Süre : 15 Saat

İçeriği 

• İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme İçerisindeki Yeri

• İnsan Kaynakları Yönetiminin İşveren - İş Gören Arasındaki Yeri

• İnsan Kaynakları Yönetim Programları

• İnsan Kaynakları Planlaması

• Görev Tanımları / İş Analizi

• Personel Niteliklerinin Belirlenmesi

• Personel Seçme Yöntemleri

• Çalışma Başarısında, İnsan Kaynakları

>Motivasyon

>İletişim

>Liderlik

• İnsan Kaynakları Geliştirme Yöntemleri