Eğitimin Amacı

Ast - Üst ilişkilerinin olumlu seyri yöneticinin astlarıyla ilgili Sorunlara yaklaşımı ile de yakından ilgilidir. Bu seminer, Modern uygulamalar üzerinde durarak bu konuyla ilgili Becerilerin geliştirilmesi yardımcı olmaya amaçlamaktadır.

Süre : 6 Saat

İçeriği

• Astların Sorunları ile İlgilenmek

• Sorunlu Astlarla İlgilenmek

• Görüşmek - Konuşmak

• Yönetici ve Değerlendirme

• Performans Düşüklüğü 7 Nedeni

• Performans Düşüklüğü Modeli

• Motivasyon ve İş Tatminini İç - Dış Özendiricileri

• Performans Düşüklüğü Gösterenle İlgilenmek