Medikal Müdür Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Medikal Müdür Adaylarının Yetiştirilmesi, Kariyerine Medikal Müdür olarak başlamak isteyen devam eden adayların yetkinliğinin geliştirilmesi, Sağlık Sektörü çalışanlarının bilgilerini güncelleme

İçeriği

• Ekili Sunum Teknikleri

• Beden Dili – Kişisel İmaj

• Sosyal İnsan Stilleri

• İletişim Teknikleri

• AİFD Mevzuatı ve Uygulamaları

• Advers Olay / Farmakovijilans

• Reklam Etik Kurulu Uygulamaları

• Literatür Tarama

• Detailing

• Şirket ve Ürün İmajı Oluşturma

• Pazarlama ve Satış Strtejileri Oluşturma ve Destek Olma

• Ürün Güvenliği Oluşturma ve Bilimsel Destek

• Ürün Seçimi Konusunda Rakip ve Ürün Analizi