Sistem Analistliği ve Bilişim Sistemi Tasarımı

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin nasıl kurulacağı ve sistem analizinin nasıl yapılacağı konusunda aydınlatmak ve yönlendirmek.

Süre : 20 Saat

İçeriği

• Sistem Yaklaşımı

• Sistem Tasarımının Aşamaları

>Mevcut Sistemin Analizi

>Yeni Sistem Tasarımı

>Form Akış Diyagramları

>Formların ve Raporların Tasarımı

>Formların ve Raporların Tasarımı

>Veri Tabanı

>Üçüncü Normal Form

>Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

>Kodlama Sistemleri

>Donanım (Hardware) İhtiyacı

• Sistemin Sürekliliğinin Sağlanması

• Çeşitli Endüstrilerden ve Diğer Modern Sistemler