Çağdaş Profesyonellik

Eğitimin Amacı 

Yönetim görevi olmayan personele profesyonelliğin gereklerini aktarmak , kendi işlerini daha etkin ve verimli yürütmelerine yönelik teknikleri tanımak, yöneticiler ve diğer görevliler ile daha kolay dil ve davranış birliği kurmalarına yardımcı olmak.
 
Süre : 15 Saat

İçeriği

• İş Hayatında Karşılaştığımız Problemlerin Belirlenmesi

• Profesyonellik Kavramı

• Etkinlik ve Verimli Çalışma

• Organizasyonun İnsan İlişkileri Yönü

• Üstlerle İlişkiler

• İletişim , İşbirliği ve Yardımlaşma

• Karar Verme Prosesi

• Kişisel Organizasyon

> Hedef Belirleme

>Planlama

>Organize Olma

>Oto Kontrol

• Firma Profili Testi

• Firma Profili Hedeflerine Ulaşmak İçin Neler Yapılabilir?